Důležité pro život

Cesta za poznáním není jen prostřednictvím fyzického tréninku bojových sportů, ale rovněž také procesem neustálého vzdělávání se a rozvoje svého ducha, který by měl být v rovnovážném stavu s tělem. Je třeba si uvědomit, že lidské tělo, jako všechno ostatní ve vesmíru se každou vteřinu mění a obnovuje. Naše tělo je velikým zázrakem - je to totiž pohyblivý organismus vybavený inteligencí, která se vyvíjela po miliony let. Posláním této inteligence je dohlížet na neustálou změnu, která se v nás odehrává. Každá naše buňka je miniaturním terminálem propojeným s kosmickým počítačem.

K tomu, abyste si skutečně mohli vytvořit prožitek nestárnoucího těla a bezčasé mysli, což je příslibem pro nové předpoklady, které utvoří váš názor na to, kdo vlastně jste a jaká je tedy skutečná podstata vaší mysli a vašeho těla. A protože disponujeme schopností uvědomění, náš mentální stav ovlivňuje to, co si uvědomujeme. Naše buňky totiž neustále nenápadně naslouchají našim myšlenkám a v důsledku toho se také mění. Protože mysl ovlivňuje každou buňku našeho těla, lidské stárnutí je proměnlivý jev.

Lze ho totiž urychlit, zpomalit, načas zastavit ba dokonce i zvrátit. Abychom přišli na podstatu stárnutí, musíme nejprve úplně změnit svůj pohled na svět, neboť nic neovládá naše tělo tak silně jako naše myšlenky. Následujících deset nových předpokladů jsou pouhé myšlenky, které se zrodily v lidské hlavě, nicméně poskytují nám více svobody i možností. Z jejich pomocí budete schopni přepracovat program stárnutí, který řídí naše buňky. Prostřednictvím následujících deseti nových předpokladů se můžete naučit ovládat mechanismus, jehož prostřednictvím naše tělo metabolizuje čas, tedy že proces stárnutí můžete prostřednictvím propojení mysli a těla výrazně změnit.

Deset nových předpokladů:

1. Fyzický svět, včetně našich těl, je reakcí pozorovatele. Své tělo si utváříme tím, jak si vytváříme zkušenost světa.

2. Ve svém základním stavu je tělo tvořeno energií a informacemi, tedy nikoliv pevnou hmotou. Tato energie i informace jsou projevem nekonečných polí energie a informací přítomných ve vesmíru.

3. Mysl a tělo jsou zcela nedělitelným celkem. Jednota, která utváří naše „Já“, se dělí do dvou druhů zkušeností. Subjektivní zkušenosti jsou našim „já“ vnímány jako myšlenky, pocity a přání. Naše tělo je oproti tomu vnímáno jako objektivní zkušenost. Na hlubší úrovni se nicméně obě zkušenosti setkávají v jediném tvořivém zdroji. Tento zdroj je podstatou našeho života.

4. Biochemie těla je produktem našeho vědomí. Názory, myšlenky a city vyvolávají chemické reakce, které udržují život v každé buňce. Stárnoucí buňky jsou konečným produktem vědomí, které zapomnělo jak se obnovovat.

5. Vnímání se zdá být automatické, ale ve skutečnosti je naučeným jevem. Svět, v němž žijeme, včetně zkušeností našeho těla je zcela určován tím jak jsme se naučili ho vnímat. Změníme-li své vnímání, změníme zkušenost svého těla a svůj svět.

6. Každou sekundu mění impulzy inteligence naše tělo do nové podoby. To, co jsme, je celkovým součtem těchto impulzů. Změníme-li jejich podobu, měníme se.

7. Ačkoli se zdá, že jsme navzájem od sebe odděleni a nezávislí, ve skutečnosti jsme všichni propojeni podle inteligentních zákonů ovládajících celý vesmír. Naše těla jsou součástí univerzálních těl, naše mysl je aspektem univerzální mysli.

8. Čas jako absolutní veličina neexistuje. Existuje pouze věčnost. Čas je tedy kvantifikovaná věčnost, neboli bezčasovost námi rozporcovaná na kousky (sekundy, hodiny, dny, měsíce a roky). To, co nazýváme lineárním časem, je odrazem našeho způsobu vnímání změn. Kdybychom byli schopni vnímat neměnnost, čas by v té podobě v níž ho známe, přestal existovat. Můžeme se naučit, jak zažívat neměnnost, věčnost i absolutnost. Pokud to uděláme, dokážeme si vytvořit fyziologii nesmrtelnosti.

9. Každý z nás ztělesňuje realitu ležící mimo veškerou proměnu. Uvnitř v hloubi každého z nás je vlastní podstata bytosti, nepostižitelná pěti smysly. Je polem neměnnosti, která vytváří osobnost, ego a vlastní tělo. Toto bytí je naším základním stavem - tedy tím, čím ve skutečnosti jsme.

10. Nejsme oběťmi stárnutí, nemocí nebo smrti. Ty jsou pouze součástí scenérie, nikoli pozorovatelem, který je imunní vůči jakékoli formě změny. Tento pozorovatel má duchovní povahu a je výrazem věčného jsoucna.

Tyto výše formulované nové předpoklady tedy tvoří stavební kameny vaší nové životní reality. Neexistují dva lidé, jejichž vnímání vesmíru by bylo naprosto přesně shodné. Každý z nás je mnohem víc než pouze tělo, ego a osobnost. Zákon příčiny a následků, který každý přijal za svůj, nás omezil tímto tělem a určitou délkou života. Ve skutečnosti je ale pole lidského života otevřené a nemá hranic. Na své nejnižší úrovni je vaše tělo bezvěké a vaše mysl bezčasá. Jakmile se dokážete ztotožnit s touto skutečností, která odpovídá kvantovému pohledu na svět, proces vašeho stárnutí se od základů promění.

Z knihy Nesmrtelné tělo, nekonečná duše, autor Deepak Chopra.